راه های ارتباطی
شماره تماس : + ۹۸ ۲۱ ۸۸۷۲۱۲۹۰ + ۹۸ ۲۱ ۸۸۷۲۴۰۷۸ + ۹۸ ۲۱ ۸۸۷۱۱۰۲۶
پست الکترونیکی : info@avihang.com
ما را دنبال کنید

توانمندی های ما

تجربه

زمان یکی از منابع مهم در هر پروژه است. عاملی که باعث میشود این منبع با ارزش بیش از پیش بصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد سرعت انجام کار است. در آویهنگ تلاش شده است تا زمان بعنوان یکی از پارامترهای کلیدی بصورت همیشگی مورد ارزیابی قرار گرفته و در اولویت انجام کارها باشد. سرعت در انجام فعالیتها نیازمند تخصص و تسلط به زمینه انجام آن فعالیت است. در آویهنگ تلاش شده است با بکارگیری نیروهای مجرب ..

دقت

تلاش کرده ایم تا با بکارگیری معیارهای استاندارد در فناوری اطلاعات فعالیتهای تعریف شده را با دقت انجام دهیم. کیفیت انجام کار بدون در نظر گرفتن دقت در انجام کار محقق نخواهد شد. لذا یکی دیگر از ویژگیهای نیرو های انسانی در آویهنگ دقیق بودن است. دقت در انجام کار باعث خواهد شد احتمال وقوع اشتباه کاهش یابد و در زمان و هزینه صرفه جویی گرردد. در آویهنگ این پارامتر ..

سرعت

زمان یکی از منابع مهم در هر پروژه است. عاملی که باعث میشود این منبع با ارزش بیش از پیش بصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد سرعت انجام کار است. در آویهنگ تلاش شده است تا زمان بعنوان یکی از پارامترهای کلیدی بصورت همیشگی مورد ارزیابی قرار گرفته و در اولویت انجام کارها باشد. سرعت در انجام فعالیتها نیازمند تخصص و تسلط به زمینه انجام آن فعالیت است. در آویهنگ تلاش شده است با بکارگیری نیروهای مجرب ...

کیفیت

کیفیت یکی از پارامترهایی است که باید در انجام تمامی فعالیتها لحاظ شود. با توجه به اینکه رسیدن به کیفیت مستلزم صرف زمان و هزینه فراوان است لذا آگاه بودن به این واقعیت و بکارگیری تجربه و متدولوژی های نوین در این حوزه جزو شعارهای اصلی شرکت ایده پردازان آویهنگ است. با توجه به حساسیت نقش فناوری اطلاعات رعایت اصول تضمین کیفیت ...
Avico
تجربه
دقت
سرعت
کیفیت

چرا آویهنگ ؟

آویهنگ شرکتی است که با هدف ارائه خدمات با کیفیت و رویکرد تعامل صادقانه با کارفرمایان و مشتریان خود شکل گرفته است. با توجه به تجارب فراوانی که شرکت آویهنگ از آن برخوردار است و نیروهای مجرب و با انگیزه خود و بابکارگیری از روشهای نوین مدیریت پروژه و استانداردهای شناخته شده قادر خواهد بود فعالیتهای تعریف شده را در کمترین زمان ممکن با هزینه ای مناسب انجام دهد.

حوزه های فعالیت

  • نرم افزار
  • ذخیره سازی
  • شبکه
  • سیتم عامل
  • امنیت
  • آموزش
preloader